Innlegg av Anne-Kari Bratten i DN og Fædrelandsvennen 15. juli 2016

Faktum er at Legeforeningen har fremsatt flere krav om kostbare endringer, herunder en ny bestemmelse som vil vanskeliggjøre sykehusenes ansvar for langsiktig planlegging av legeressursene. Disse er avvist av Spekter. Nå er det selvsagt helt legitimt for Legeforeningen å bryte forhandlingene for å få gjennomslag for krav om bedre betingelser og høyere lønn, men det et er ikke spesielt lovende for meklingen at Aarbakke omgår sannheten og hevder at arbeidsgiver har fremmet krav. Arbeidsgiver har ikke fremmet et eneste krav om endringer i arbeidstidsbestemmelsene i årets oppgjør.

Helseforetakene arbeider kontinuerlig med å forbedre den langsiktige planleggingen for å forkorte ventelistene, få mest mulig ut av ressursene og ikke minst gi legene forutsigbare arbeidstidsordninger. Dette er verken tariffstridig eller umoralsk, selv om det fører til at den enkelte lege kan få litt mindre utbetalt i overtid og kostbare vaktordninger.

Spekters forslag om å ikke gjøre noen endringer i tariffavtalen, vil ikke true pasientsikkerheten, slik Aarbakke hevder.