Rapporten er utarbeidet under ledelse av Tom Remlov, tidligere teatersjef, operadirektør og filmprodusent, og med en redaksjonsgruppe bestående av medarbeidere i Spekter.

Innsiktene og erfaringene er hentet ut gjennom intervjuer med en rekke ledere blant Spekters kulturmedlemmer, og en etterfølgende skriftlig undersøkelse under Omikron-bølgen vinteren 2021-22.

Da koronapandemien inntraff var det ikke mange som kunne se for seg hvor omfattende og langvarig den ville bli, og hvordan den ville gripe inn i alle deler av samfunns- og dagligliv. Kulturfeltet har en kjerneoppgave som en av samfunnets møteplasser, der felles innsikt og opplevelser dannes. Hva gjør kulturinstitusjonene når slike møteplasser ikke lenger er mulig? Hvordan skal oppgavene ivaretas når virksomhetene stenges ned?

Rapporten tar for seg en rekke ulike temaer som preget pandemien. Disse spenner fra nedstengningen av Norge 12. mars 2020, permitteringsbeslutningen, relasjonen til myndigheter, samspillet mellom styret og daglig leder, ledernes handlingsrom, medarbeiderrelasjonen, publikumsrelasjonen, digitalisering, og til organisatorisk læring og utvikling – for sektoren og på virksomhetsnivå.

Oppsummert dokumenterer rapporten bl.a. følgende:

  • Permitteringsbeslutningen ble en krevende diskusjon for sektoren
  • Virksomhetene opplevde manglende tillit fra myndighetene
  • Ledernes handlingsrom ble utfordret under pandemien
  • Hele pandemiens tidslinje med tiltak i fem ulike faser gjengis
  • Lederne opplevde at medarbeiderrelasjonen var god, men krevende
  • Digitaliseringen skjøt fart, og det ble eksperimentert med nye formater, kanaler og arbeidsmåter
  • Det har vært betydelige organisatoriske læringspunkter og innsikter for en ny pandemi/krise.

Her finner du rapporten (PDF, 12MB).