Flere av Spekters medlemmer, blant annet NRK og Sporveien,  har etter omfattende prosesser med de ansattes organisasjoner, endret sine pensjonsordninger fra ytelsesbasert til innskuddsbasert. Dette gir bedre økonomisk forutsigbarhet for virksomhetene.

Spekter har lenge tatt til orde for at det er på høy tid at også den offentlige tjenestepensjonsordningen settes under lupen. I tillegg til stat, kommune og helseforetakene, er det flere av Spekters medlemsvirksomheter som fremdeles har en slik ordning.

Derfor er det gledelig at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson nylig samlet partene i arbeidslivet for å diskutere utredningen av en ny pensjonsordning for offentlig ansatte.

Positivt pensjonsinitiativ fra regjeringen

- Spekter er fornøyd med at regjeringen nå tar initiativ til å starte arbeidet med å endre den offentlige tjenestepensjonsordningen, sier Spekters sjeføkonom Stein Gjerding.

Han forteller at det nå blir viktig å tilpasse det offentlige pensjonssystemet fullt ut til ny folketrygd og pensjonsordningene i privat sektor.

- Det er på tide at pensjonsreformen gjennomføres i hele arbeidslivet, også i offentlig sektor, sier Gjerding. 

Fornøyd med mandatet

Spekter er tilfreds med mandatet for første fase i dette arbeidet.

ASD skal innen oktober utarbeide en rapport om nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor samt overgangsregler fra dagens ordninger. Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene skal delta i en referansegruppe.

I mandatet heter det at man skal ta utgangspunkt i at de nye ordningene skal være tilpasset pensjonsreformen og bygge på følgende prinsipper:

  • Nettoordning
  • Alleårsopptjening
  • Fleksibel pensjon fra 62 år med nøytrale uttaksregler

Viktig med bærekraftig løsning

Gjerding understreker at den uavklarte situasjonen etter forhandlingene i 2009 har skapt usikkerhet både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Etter pensjonsforliket har ansatte i privat sektor jobbet stadig lenger, noe som ikke har skjedd i offentlig sektor.

- Det blir viktig at vi nå finner en løsning som er bærekraftig for både virksomhetene og de ansatte. Blant annet må hindrene som begrenser mobilitet av arbeidskraft mellom sektorene fjernes, sier Gjerding.