Dette er et innlegg av Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten, i Dagens Næringsliv, spalten ledelse 7. februar (krever innlogging, men teksten kan også leses under).

Dag 1: Som moderne sjef åpner du for smidig overgang fra hjemmekontor. Du registrerer at de ekstroverte og de yngste er tilbake. Stor gjensynsglede. De introverte og de eldste er fortsatt hjemme og jobber i selskap med seg selv. Observasjonen stemmer med det som sto i DN om at seniorene trives på hjemmekontor fordi de slipper forstyrrelser. Note to self: Snakke med seniorene om at hver gang de ikke blir forstyrret, så er det en yngre medarbeider som ikke får hjelp. Alle glade ellers, men rådebank i kaffemaskinen.

Dag 2: Tidlig på jobb møter du fremmed dame i garderoben. Du tror hun er en innbruddstyv, men hun presenterer seg med «vi har visst bare møttes på allmøtet på Teams». Det viser seg at hun har jobbet her i 22 måneder, har rukket å ha én svangerskapspermisjon og fått opprykk til teamleder.

Med mange fremdeles på hjemmekontor tenker du at dette er det nye arbeidslivet, jeg er moderne, dette fikser vi sammen. Første hybridmøte. To medarbeidere med på Teams. Møtets fysisk tilstedeværende deltar ivrig. Det blir tiltakende vanskelig å få med de på veggen, og du konstaterer at begge har Mummikopp. Han ene minner om Snusmumrikken; klok, men ordknapp.  

Nytt hybridmøte: Olsen muter seg selv mens han snakker. Du skriker «Du er muta!». Olsen unmuter for å forklare at han må mute siden kaffemaskinen har satt i gang selvrensingsprogrammet. Du påpeker at vi ikke kan høre han når han er muta, og oppdager for sent at du er litt som Lille My i Mummidalen.

Dag 3: Fire mangler på morgenmøtet. De har alle kjøpt hund under pandemien. To er forsinket siden covidhundene slo seg vrange fordi de aldri har vært hjemme alene. De to andre er på Teams av samme årsak.

Dag 4: To medarbeidere ber om velferdspermisjon med lønn for tilvenning av covidhund i hundebarnehage.

Du tar mot til deg og skriver epost til alle: «Ledelsen minner om at dette ikke er Larkollen camping, men en respektert arbeidsplass. Alle må derfor øyeblikkelig innstille bruken av Crocs og joggebukse på arbeidsplassen, og gå tilbake til alminnelig pent arbeidstøy slik vi brukte pre-korona». Før du trykker «Send», kommer du på at dine halvvoksne barn har minnet deg på at det du kaller joggebukse, er veldig moderne, og at du generelt også er litt unødig skarp. Du omformulerer: «Tusen takk for at dere er tilbake på jobb! Når vi har kommet litt bedre i gang etter hjemmekontortiden, tenker jeg på om vi ikke bør gå tilbake til vanlig kontorantrekk. Men ikke stress, det er ok med joggebukser ut denne uken, altså.  Si gjerne fra om du har andre tanker om dette!» Du stryker de tre røde hjertene du slengte på avslutningsvis.

Stabssjefen foreslår å ansette to nye controllere for å kontrollere om linjelederne har beredskapsplaner og for å sikre compliance generelt. Pandemien har vist at beredskap er viktig. Det gjør innhugg i budsjettet, men kan noe være viktigere enn økt beredskap for uforutsette hendelser, egentlig?

Dag 5: 30 prosent er koronapositive etter tette lunsjer i kantina.

Verneombudet synes det er fint at du har kjøpt selvtester, men påpeker at dette merket ikke står på listen over EU-godkjente tester. Du ber administrasjonen kjøpe 200 nye.

Du leser i avisen at regjeringen vil ha en tillitsreform, slik at de ansatte i førstelinjen skal slippe å «hele tiden halse etter måling, styring og dokumentasjonskrav som blir tredd ned over de». Det står ikke noe om at de fleste rapporteringskrav er fastsatt av myndighetene selv, og du dropper å kjenne på ledelsesskam. Du får samtidig et lovforslag på høring, der den samme regjeringen mener alle ledere må dokumentere skriftlig hvis man må lyse ut en deltidsstilling.

I helgen minner du deg selv på at det første du lærte om ledelse, var å balansere krav og støtte. Nå handler det om å balansere hybride møter, ekstroverte og introverte, seniorer og juniorer, nye rapporteringer, tillitsreform, følelsen av mistillit, beredskap og en endeløs rekke av Mummikopper hos de som deltar på Teams.

Du skriver en gul lapp til deg selv: «Ta gledene på forskudd!»