"Tillit," svarer sentralbanksjef Øystein Olsen på spørsmålet om hvilken verdi han vil fremheve som en vesentlig styrke i norsk økonomi. Han karakteriserer seg selv som "utviklingsoptimist," og peker på partene i arbeidslivet som en vesentlig årsak til at vi har kommet oss så bra gjennom pandemien.