Intervjuet med Anne-Kari Bratten er gjengitt i Dagens næringsliv 22. mai 2014.