Arbeidsgiver mener at både teateroverenskomsten og arbeidsmiljøloven åpner for søndagsforestillinger uten at det er inngått en avtale med de ansatte eller med fagforeningen. Dersom man likevel velger å inngå slike avtaler bør disse inngås lokalt på det enkelte teater. Det er store variasjoner i det norske teaterlandskapet, og man kommer som regel frem til de beste løsningene lokalt.

Det Norske Teatret har tidligere hatt en lokal avtale med Skuespillerforbundet om å spille teater på søndag, og ønsket å videreføre denne. Skuespillerforbundet ønsket imidlertid ikke dette, og mener en slik avtale skal inngås mellom partene sentralt, og dermed gjelde alle teatre.

Gir bedre tilbud

Ulfsby påpeker at et søndagstilbud til publikum har gitt teateret økte inntekter. Disse inntektene går til økt kunstproduksjon og til å ansette flere kunstnere. I perioden 2010 til 2017 har det blitt hele åtte flere skuespillerårsverk på Det Norske Teateret.

Teatersjefen minner videre om at søndag skal være en annerledes dag, en dag for opplevelser og kulturelt påfyll. I innlegget skriver han:

 «For nokre tiår sidan var norske museum stengde på søndagar. Det er vel knapt nokon som meiner at det vil vere ein fordel om musea igjen blei søndagsstengde. Også kinoane og dei fleste konsertarenaene er opne. Det bør teatera her til lands òg vere, slik dei er det i nesten alle land vi kan samanlikne oss med.

Les teatersjef Erik Ulfsbys innlegg