LO, NHO, KS, YS, Spekter, Unio, Akademikerne og Virke står bak kampanjen «Gi en sjanse» som støttes av NAV og Arbeids- og sosialdepartementet.

24 300 unge under 30 år med nedsatt arbeidsevne står klare til å jobbe, men de trenger hjelp til å komme i gang. De har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller andre utfordringer. Det er disse kampanjen vil få ut i jobb.

Unge som går lenge arbeidsledige på grunn av sykdom eller andre hindringer er spesielt utsatt for å falle helt utenfor arbeidslivet. De risikerer å miste troen på seg selv og evnen til å fungere godt i arbeidslivet. Jo lengere de går ledige, jo vanskeligere blir det å komme inn i jobb. Derfor tilbyr myndighetene tiltak som gjør det enklere og tryggere for arbeidsgiver å åpne dørene.

NAV lager i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker en plan for å sikre at den unge får nødvendig oppfølging, slik at han eller hun kan gjøre en god jobb. Mentorordning, lønnstilskudd og tilrettelegging på arbeidsplassen er noen av tiltakene som er tilgjengelige gjennom NAV-systemet. Kampanjen oppfordrer arbeidsgivere til å ta i bruk slike tiltak og gi unge en sjanse.

Flere offentlige og private arbeidsgivere har god erfaring med å ansette unge som har slitt med å komme ut i jobb. Arbeidsgivere rapporterer at de har fått lojale og dedikerte medarbeidere.

www.giensjanse.no kan arbeidsgivere melde sin interesse hvis de vil vite mer om tilbud fra myndighetene og hvis de vil gi noen en sjanse.