Mejdell pekte på at samarbeid, åpenhet og konsensus er en viktig del av det norske arbeidslivet, men at ingen går i fakkeltog for helheten. Der går lederen relativt alene.

- Konsensus må ikke bli en forutsetning for beslutning, da mister ledelse sitt innhold, sa Mejdell.

Han slo videre fast at det er stor forskjell på de som leverer velferdstjenester på vegne av det offentlige og konkurranseutsatte virksomheter.

- Det er betydelige flere kryssinteresser som skal ivaretas når det gjelder velferdstjenestene. Vi har politikere på tre forvaltningsnivåer. Det er også grunn til å minne om at ulike kontroll- og tilsynsorganer nå sysselsetter over 10.000 ansatte. Omfanget av kontroll og revisjon må avveies, slik at verdiskapning ikke blir skadelidende og fokus mer på kontroll enn på produksjon, mente Mejdell.

Han viste til at det er et utfordrende privilegium å lede slike virksomheter som leverer velferdstjenester.

- Dette er samfunnskritiske virksomheter som har offentlighetens øyne på seg hver dag, og der befolkingen har store forventninger og interesser. Målet for ledere er selvsagt at de skal levere stadig bedre og bidra til å skape et enda bedre samfunn, sa Mejdell , som for øvrig er konserndirektør i Posten.