Hun minnet om at hver oljearbeidsplass bidrar med 7,6 millioner kroner årlig til verdiskapingen.

- Spørsmålet er da hvilke arbeidsplasser som vil kunne fortjene betegnelsen «den nye oljen». De må for det første, og det aller viktigste, komme i næringer som ikke setter klimaavtrykk. De må for det andre ikke oppstå i for stort antall i en allerede stadig voksende offentlig sektor, sa Bratten.

Verdier må skapes før de kan deles

Hun anbefalte at diskusjonene fremover bør ta utgangspunkt i det som økonomisk sett har vært bærebjelkene for det norske samfunnet med et høyt nivå på velferdstilbudet, nemlig at vi er nødt til å skape verdier for å ha verdier å dele.

- Folk må slutte å skyte på verdiskaperne. Vi hadde ikke hatt det samfunnet vi har, om ikke noen hadde vært villig til å investere privat kapital og ta risiko, bygge bedrifter, omstille dem, av og til avvikle driften og plassere pengene i andre bedrifter og dermed skape nye arbeidsplasser. Det er slik vi får inntekter, som igjen kan fordeles, sa Bratten.

Hun viste til en kartlegging Norgesbarometeret nylig gjorde for Spekter. Der kommer det frem at bare drøyt halvparten av befolkningen (56%) er helt enig i at verdier må skapes før de kan deles. Det står litt bedre til med de folkevalgte. Blant dem er to av tre (68%) helt enig i dette.

- Men hver trede politiker er altså ikke helt enig i at verdier må skapes før de kan deles. Det må fortjene karakteristikken «fascinerende» at så mange faktisk ikke er opptatt av de gamle selvfølgelighetene om først skape, så dele, sa Bratten.

Det må prioriteres strammere fremover

Hun understreket at de folkevalgte må forberede seg på mye tyngre prioriteringsbeslutninger fremover når oljeinntektene går ned og andelen eldre som har behov for velferdstjenester øker.

-Vi hører ofte politikerne varsle tydeligere prioriteringer i budsjettene. Virkeligheten viser noe annet. Stort sett alle samfunnsområder har fått vekst i bevilgningene hvert eneste år i mange år, sa Bratten. 

Romantikkens tid er forbi

Bratten påpekte videre at verdiskaping og økonomisk vekst er løsningen på utfordringene verden står overfor. Det kan bidra til å løse kreftens gåte, utvikle vaksineprogrammer og sikre velferdstilbudet.

- Til de som svermer rundt 6-timersdager og andre arbeidstidsforkortelser, er det bare en ting å si: Virkeligheten kaller! Verdier må faktisk skapes før de kan deles, og tiden for å jobbe mindre er ikke nå, sa Bratten.  

Finansdepartementet har anslått at hvis arbeidsdagen reduseres til 6 timer, vil næringslivets konkurranseevne bli kraftig forverret, anslagsvis med opp mot 20 prosent. Og husholdningene må belage seg på 8-11 prosent høyere skatt.