Administrerende direktør Lars Haukaas i arbeidsgiverforeningen Spekter mener en årsak til de mange streikene ved norske sykehus er at sektoren er så godt egnet til å skape drama i pressen. Arbeidsgiverforeningen organiserer blant annet helseforetakene og representerer dermed arbeidsgiversiden i lønnsoppgjørene ved sykehusene.

– Det kan hende dette er den arenaen som er best tilrettelagt for dramaturgi, hvor pressen får de beste historiene sine – pasienter som hele tiden får problemer, ekte bekymrede helsearbeidere og faktisk noen politikere som står og heier på de streikende, sier Haukaas.

Fafo-rapporten viser at motivene for mange sykehusstreiker kan være politisk påvirkning eller å få luftet frustrasjon, snarere enn å oppnå enighet.

– Jeg har vært med på meglinger hvor det soves, sier Haukaas.