- Vi er svært tilfreds med å få Odin Johannessen på laget, uttaler styreleder Tore Eugen Kvalheim fra Spekter. Med sin erfaring som en av Forsvarets øverste ledere vil han tilføre NSR og medlemsvirksomhetene verdifull kunnskap og sikkerhetsfaglig kompetanse vi vil kunne dra stor nytte av. 

- Jeg vil takke for tilliten og gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer sammen med de ansatte i NSR og NSRs medlemmer, sier Odin Johannessen.  

Johannessen tiltrer 1. september 2019.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er en medlemsorganisasjon som har som formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet. Organisasjonens stiftere er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, Hovedorganisasjonen Virke, Finans Norge, Norges Rederiforbund og Den Norske Krigsforsikring for Skib.