Hvorfor valgte du å takke ja til plass i Spekters styre?

Spekter-fellesskapet er viktig for NRK og da bør vi også bidra. Det gir innsikt og kunnskap om ulike sider av arbeidslivet. Mitt inntrykk er at vi har en svært dyktig administrasjon i Spekter. Og ikke minst treffer jeg andre ledere som jeg har stor glede og nytte av å bli kjent med.

Noen av sakene Spekter er engasjert i som du brenner spesielt for?

Jeg er opptatt av at vi som forvalter fellesskapets ressurser er det ansvaret bevisst og utfører vårt oppdrag til stadig høyere kvalitet på en effektiv måte. For NRK betyr det at vi må ha som mål å være verdens beste allmennkringkaster og være viktig for publikum hver dag.

Hva er det beste med det norske arbeidslivet?

At vi har stor åpenhet og for det meste et godt samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte. På det området er arbeidslivet i Norge helt annerledes og mye mindre konfliktorientert enn i mange andre land. Det tjener vi alle på.

Og hva er de største utfordringene i arbeidslivet, slik du ser det?

I dag kommer man ikke utenom å trekke fram behovet for en kontinuerlig utvikling av kompetansen i organisasjonen.  Det behovet gjelder nesten hele arbeidslivet i dag – offentlig og privat. Vi i NRK møter stadig sterkere konkurranse utenfra – ikke minst fra store globale aktører.

Hvilke forventninger har du til den varslede eierskapsmeldingen?

Regjeringen har varslet en egen melding om NRK. Den har jeg store forventninger til. Skal vi klare jobben i et mediemarked som utvikler seg må vi ha stabile rammebetingelser, et bredt mandat som gir rom for innovasjon og ikke minst fortsatt bred politiske forankring.