Valg av nytt styre var en del av dagens generalforsamling i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Med seg i styret får Jenssen og Bryne toppledere fra en rekke av Spekters medlemsvirksomheter.

Tre nyvalg til Spekters styre

Det ble foretatt tre nye valg til Spekters styre i dag:

 • Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF, ble valgt som nestleder
 • Vibeke Fürst Haugen, Kringkastingssjef i NRK, ble valgt som nytt styremedlem
 • Andras Berggren Eskelund, administrerende direktør i Studentsamskipnaden SiO ble valgt som ny vara til styret.

Styret i Arbeidsgiverforeningen Spekter vil bestå av følgende i 2023-24:

 • Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør, Ruter AS (styrets leder)
 • Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør, Helse Vest RHF (styrets nestleder)
 • Ingrid Røynesdal, administrerende direktør, Oslo-Filharmonien
 • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge AS
 • Stig Arild Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF
 • Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge
 • Øystein Mæland, administrerende direktør, Akershus universitetssykehus HF
 • Vibeke Fürst Haugen, kringkastingssjef, NRK AS

Varamedlemmer til styret:

 • Håvard Selby Ebbestad, administrerende direktør, Fürst medisinske laboratorium
 • Birte K. W. Sjule, konsernsjef, Sporveien
 • Nina Refseth, museumsdirektør, Stiftelsen Norsk Folkemuseum
 • Andreas Berggren Eskelund, administrerende direktør, Studentsamskipnaden SiO.