Det er særlig viktig at arbeidstakerne får vite at de må teste seg ved symptomer på Covid 19, og at slik testing er gratis.

Informasjonsmateriell kan lastes ned på henholdsvis:

Helsedirektoratet.no: Arbeidsgiver bør legge til rette for smitteverntiltak for sysselsatte på korttidsopphold