Dette er et innlegg av Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten, i Dagens Næringsliv, spalten ledelse 2. juli (krever innlogging, men teksten kan også leses under).

Vinden uler, men fjellet er taust, sier et japansk ordtak. Susan Cain, forfatter av den kjente boka om introvert styrke, skriver at ordtak fra Østen ofte handler om verdien av taushet og refleksjon - det introverte, og vestlige ordtak om å markere seg – det ekstroverte. Cain bruker det amerikanske ordtaket «Det er det hjulet som knirker, som blir smurt» som eksempel.

I Norge er stereotypien at ledere er utadvendte og karismatiske, med store nettverk som de beveger seg ubesværet og høyfrekvent i. De tar raske beslutninger, er gode selgere av produkter og budskap, og fremstår med høy selvtillit. Altså alt som kjennetegner ekstroversjon. Siden ledere ofte ser etter kandidater like seg selv, er det ingen stillingsannonser som ber de introverte melde seg. Å søke etter utadvendte, tydelige og handlekraftige ledere, har blitt vanlig. Tidligere forskning viste at de som var intelligente, sosiale og av alle ting høyvokste, var gode ledere.

For de 30-50 prosentene av oss som er introverte, har det derfor ikke vært åpenbart å søke mot ledelse. Kjennetegn på introversjon er å være best skriftlig, tenke mye før vi snakker, samt å mislike, nesten hate, å gå på sommerfester, middager og minglinger for å markere oss selv og organisasjonen vår.

For oss i nerdeavdelingen, vi som gjennom skole- og studietiden la ned betydelig innsats i øvelsen «gå mest mulig i ett med tapetet», er nyere forskning godt nytt. Linda Lai, BI, skrev i DN i 2019 at fordelen med å være ekstrovert, altså sosial, handlekraftig og målorientert, av og til blir ulemper. De ekstroverte kan elske det sosiale så høyt, at det kan gå ut over jobben.

Sterk målorientering er en fordel i ledelse, men i det moderne arbeidslivet virker jo høy stemmebruk og raske sjefsavgjørelser, bare mot sin hensikt. Selvstendige og kritiske medarbeidere er gull. Denne typen ansatte trenger en annen type ledelse enn «nå skjærer jeg gjennom her». Therese Sverdrup, NHH, skrev i E24 i mai at ekstroverte ledere passer for ansatte som trenger instruksjon og tett oppfølging, introverte for de proaktive og initiativrike, altså for dagens og morgendagens arbeidstakere. Dette er godt nytt for oss som scorer høyt på introversjon. Vi kan nesten kalle det nerdenes hevn.

Mange introverte tror de ikke kan være ledere fordi de da må gå på akkord med mantraet om å være tro mot seg selv.  «Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt», skrev Ibsen, og dette er vi innprentet hele livet. Det er likevel innafor å tilpasse seg litt. Der de ekstroverte må dempe seg, må de introverte kompensere på sine måter. Man er ikke på kollisjonskurs mot det hellige norske «En får værra som en er» av den grunn.

Her er mine seks tips for introverte som har lederjobber som krever representasjon og opptreden i sosiale settinger:

  1. Begynner minglingen kl 18, og middag kl 19, så kom kl 1850. Da slipper du en hel time med å føle deg dust fordi du ikke er typen som oppsøker en klynge mer eller mindre kjente
  2. Ta alltid den sorte, litt kjedelige kjolen. Da går du i ett med tapetet, det vil si du har på deg det samme som 40 prosent av de andre kvinnene, og blir ikke lagt merke til
  3. Hold deg i randsonen under mingling. Der er også de andre introverte. Se etter de som er opptatt med viktig epost i mobilen. Ifølge det hemmelige introvertspråket, signaliserer de at du med fordel kan forstyrre
  4. Når noen spør deg hvordan det går, svar fort «Joda, du da?» Folk er så lett å avlede - mange elsker å snakke om seg selv, og vips skal man gå til bords
  5. Husk at du har erfart at mingling faktisk har vært veldig hyggelig noen ganger – kanskje det blir slik i kveld også
  6. Sett av tid til å lade batteriene etterpå. Der den ekstroverte får energi av mange timer i fremmede menneskers selskap, blir den introverte tappet for energi, og må hente seg inn

Kos deg ved tanken på at ifølge ny forskning passer de introvertes egenskaper for ledelse av de selvstendige og aktive – altså i det moderne arbeidsliv. Snakk om nerdenes hevn.