Stortingsmeldingen som har fått navnet Fullføringsreformen, ble lagt fram i dag. Hovedmålet med forslagene i meldingen er å gi flere ungdommer mulighet til å fullføre videregående opplæring. Dette gjøres ved at retten til videregående opplæring knyttes til oppnådd kompetanse i stedet for en rett til antall år med opplæring. Frem til nå har retten til videregående opplæring vært begrenset til tre år, uavhengig av fullføring og sluttkompetanse.

– Dette er en endring som vil være en vinn-vinn-situasjon. Med fullført videregående opplæring vil den enkelte få en bedre tilknytning til arbeidslivet. Samtidig vil arbeidslivet få tilgang på etterspurt kompetanse, spesielt på fagarbeidernivå, kommenterer Olav Wendelbo Kvam.

Utvider retten til videregående opplæring

I stortingsmeldingen foreslår Regjeringen å utvide retten til videregående opplæring og å gi alle elever rett til opplæring inntil de har fullført og bestått med studie- eller yrkeskompetanse. Dette er det viktigste tiltaket i stortingsmeldingen, og det baserer seg på forskning som viser at de som har fullført og bestått videregående opplæring har en langt høyere sannsynlighet for varig tilknytning til arbeidslivet enn de som ikke har fullført videregående opplæring.

For å være kvalifisert for neste nivå i opplæringsløpet er det viktig at eleven ikke får kunnskapshull. Derfor mener Spekter det er nødvendig å tenke tidlig nok innsats gjennom hele utdanningsløpet. I tråd med dette foreslår Regjeringen også et mer tilrettelagt opplæringsløp, der elever som mangler nødvendig kompetanse kan få mer opplæring underveis i utdanningsløpet.

– Det er viktig å identifisere kunnskaps- og ferdighetshull tidlig nok, slik at man allerede fra første trinn på barneskolen kan legge til rette for at alle elever har den faglige plattformen de trenger for å mestre neste nivå. Tiltakene som foreslås i denne stortingsmeldingen er et skritt i riktig retning. Tankegangen om tidlig nok innsats bør også innføres på barne- og ungdomstrinnet, sier Kvam.

Økt mulighet for å ta fagbrev

Tall fra SSB viser at Norge om femten år vil mangle om lag 90.000 fagarbeidere. – I denne sammenheng er vi i Spekter glade for å se at Regjeringen foreslår at fullføringsretten også skal gjelde muligheten til fagbrev også for de som allerede har fullført et studium. Dette inkluderer både fagarbeidere som ønsker å ta et fagbrev nummer to, elever med fullført studiekompetanse som ønsker yrkeskompetanse, og voksne som vil rekvalifisere seg gjennom voksenopplæring. Dette er noe vi i Spekter har tatt til orde for i flere sammenhenger, poengterer Kvam.