Endringene omfatter blant annet arbeidstidsbestemmelsene, adgangen til midlertidig tilsetting og arbeidsmiljølovens aldersgrense.

Du kan lese mer om endringene her (Arbeids- og sosialdepartementets nettside).