Spekter mener at forslagene om å bruke overtredelsesgebyr overfor virksomheter som unnlater å gi Arbeidstilsynet opplysninger eller ikke respekterer stansningsvedtak, ikke vil ramme arbeidslivskriminalitet slik hensikten er.

- Det er behov for konkret forfølgning av lovbruddene, enten i tilsynssporet eller i straffesporet, ikke at Arbeidstilsynet bruker sine ressurser på å drive inn overtredelsesgebyr, sier Juliussen.

Spekters høringssvar kan leses her.