Digitale kjeltringer tar ikke pause i sine aktivtiter, og forsøker heller å utnytte situasjonen rundt koronapandemien.  Det er derfor viktig at vi beskytter oss godt.

nettsiden finner du gode og enkle råd du kan følge, blant annet:

  • Har du hjemmekontor bør du utstyres med en datamaskin fra arbeidsgiver
  • Tillat kun programvare som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet, ikke tillat nedlasting og installasjon av uautorisert programvare
  • Ha klare varslingsrutiner og planer for rapportering av uønskede hendelser
  • Etabler totrinnsbekreftelse ved pålogging
  • Ikke bland ditt private IKT-utstyr med det du har fått fra arbeidsgiver
  • Sørg for at IKT-utstyret som benyttes har nødvendige sikkerhetsoppdateringer
  • Logg av eller lås datamaskinen når den ikke er i bruk
  • Bruker du trådløst hjemmenettverk, sørg for at det er kryptert

Dette er noen av rådene hentet fra huskeliste for henholdsvis arbeidsgiver og arbeidstaker på nettvett.no, som blant andre Næringslivets sikkerhetsråd står bak.

Les også mer hos Næringslivets sikkerhetsråd