Regjeringen har ambisjoner om at fagskoleutdanning skal bli mer tilgjengelig, øke i omfang og ha høy kvalitet. Dette viser strategien for høyere yrkesfaglig utdanning, som nylig ble lagt frem.

Olav Kvam er også fornøyd med at det i denne strategien legges til rette for at fagskoleutdanningene er tilgjengelige slik at det er mulig å gjennomføre en utdanning mens man er i jobb.

– Fagskoleutdanningene representerer både en videre karrierevei for fagarbeidere samtidig som de gir virksomhetene tilgang på flere fagarbeidere med relevant kompetanse, understreker han.

Strategien vektlegger at fagskolesektoren skal utvikle seg videre, ikke minst når det gjelder kvalitetsutviklingen.

– Spekter er fornøyd med at strategien er tydelig på at aktiviteten i fagskolesektoren skal trappes opp. Strategien kunne vært mer konkret på dette, men samtidig er det viktig at økningen kommer der arbeidslivet har behov, og at det er en dialog om dette. Spekter er også positive til at det legges så stor vekt på utviklingen av kvalitet i strategien, sier Kvam.

Har økt med over femti prosent på fem år

Høyere yrkesfaglig utdanning har endret seg mye siden fagskolemeldingen ble lagt frem for fem år siden. Blant annet har antall studenter økt med over femti prosent, fra 15.000 i 2015 til over 23.000 i 2020.

Kvam forteller at også flere av Spekters medlemsvirksomheter opplever økt interesse for fagskoleutdanningene, blant annet i helsesektoren.

– Innenfor spesialisthelsetjenesten, hvor kompleksiteten øker i de oppgavene som skal løses, vil det være behov for både spesialist- og generalistkompetanse på høyere nivå for nær sagt alle yrkesgrupper, også helsefagarbeidere. Fagskoleutdanninger vil gi helsefagarbeidere en kompetanse som gjør at de kan utføre flere komplekse oppgaver og bidrar til større variasjon i arbeidshverdagen. Det kan også bidra til økt yrkesstolthet og et ønske om å stå lengre i yrket, sier Olav Kvam.

Betydningsfull leverandør av kompetanse til arbeidslivet

Regjeringens mål er at fagskolene skal utvikle seg videre og styrke sin rolle som leverandør av kompetanse til arbeidslivet gjennom relevante studietilbud av høy kvalitet. Den nye strategien vil videreutvikle fagskolene basert på deres egenart, det vil si utdanninger på inntil 2 år som gir kompetanse virksomhetene kan ta i bruk uten ytterligere opplæring. Strategien legger også vekt på fortsatt utvikling av fagskolenes kvalitetssystemer og å fremme arbeidet med kvalitet.

Fagskolene er i tillegg omtalt som en viktig leverandør av utdanning i en annen, ny strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter, som nylig ble lagt frem av Regjeringen.