- Dyktige fagarbeidere er avgjørende for at vi skal klare å øke produktiviteten i årene som kommer, og med det opprettholde gode velferdsordninger. Gjennom samfunnskontrakten for læreplasser, vil vi bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen det vil bli et enormt behov for fremover, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

I 2030 vil det være et kraftig underskudd på 171 000 fagarbeidere innen ulike kategorier i Norge (SSB), mens det vil være store overskudd på de med høyere utdanning og ikke minst de med bare grunnskole.

- Innsatsen for å veilede ungdommen inn i utdanninger samfunnet trenger må intensiveres. Det er begrenset hvor mange vi trenger med bachelor i låtskriving eller «sports management. Samtidig er det heller ikke slik at man trenger ingeniørutdannelse for å kjøre brøytebil, sa Bratten.

Målet med den nye samfunnskontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass.

Gode resultater i Spektervirksomhetene

Siden den forrige samfunnskontrakten for læreplasser ble undertegnet i 2012, har det vært en økning av lærlinger innen alle sektorer i Spekter-området. I 2015 hadde fire av ti Spektermedlemmer lærlinger. I helseforetakene har det blitt dobbelt så mange lærlinger fra 2012 til 2015, og 85 prosent av helseforetakene sier de skal ta inn nye lærlinger neste år.

- Det gjøres mye godt arbeid med å legge til rette for å ta inn lærlinger, men fortsatt mangler det om lag 9000 læreplasser. Alle virksomheter som kan, bør bidra ved å gi ungdom en lærlingplass. Spekters lærlingeundersøkelse viser også at de aller fleste virksomheter har gode erfaringer med lærlinger, sier Bratten.