– Vi har fått på plass en ny, moderne og forenklet tariffavtale, sier prosjektleder Astrid Driva Rødsand i Spekter, som har ledet forhandlingene på vegne av teatrene.

– Den nye avtalen inneholder mye god arbeidsgiverpolitikk og vi er særlig glade for å ha fått på plass en utvidet visningsrett fra to til fire år for koreografiske verk i Dansekompaniet. Jeg vil rose Norske Dansekunstnere for et konstruktivt samarbeid for å få på plass denne nye og gode avtalen, sier Rødsand.

Last ned den nye avtalen her: (PDF, 10MB)