Idébanken.org er en informasjonstjeneste om inkluderende arbeidsliv fra NAV og partene i arbeidslivet. Tjenesten skal inspirere virksomheter til å jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv. Fredag 28.februar var Idébankens nye nettsider ferdige.  

– Vi er klare for en ny periode med IA-avtale, sier fagansvarlig Anne-Grete Martinussen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Skal hjelpe IA-virksomhetene

Martinussen forteller at Idébanken er mest kjent for å lage gode eksempler fra IA-virksomheter som lykkes. Dette kommer de til å fortsette med. I tillegg inneholder nettstedet nå korte, faglige innføringer i viktige temaer knyttet til inkluderende arbeidsliv, som for eksempel konflikthåndtering, sosial kapital og stress. Idébanken har også samlet ideer til kloke grep som viser seg å ha god effekt. Hva med å arrangere en idédugnad om nærværsfaktorer eller invitere legen på besøk til virksomheten?

– På de nye nettsidene forsøker vi å presentere alt stoffet vårt på en ny og bedre måte. Vi håper også at de nye produktene våre vil være nyttige for virksomhetene der ute, sier Martinussen.

Populær tjeneste

Martinussen forteller at Idébanken.org sakte men sikkert har opparbeidet seg et større publikum. Idébankens nyhetsbrev har nå over 12 000 abonnenter. Og hver måned sender de ut ca. 13 000 gratis temahefter.

– Vi håper at vi med nye nettsider kan trekke til oss enda flere brukere. Vi har nemlig veldig mange gode ideer som flere burde få vite om! Nå er vi også tilpasset mobiltelefoner og nettbrett, slik at vi er enda mer tilgjengelige, forteller hun.