Regjeringen fastsatte nylig ny forskrift for pengepolitikken. En av endringene er at inflasjonsmålet er satt til 2 prosent, mot tidligere 2,5 prosent. Endringene i forskriften er begrunnet med at den bedre samsvarer med hvordan pengepolitikken blir utøvd i dag.

Norge har i oljens gullalder kunnet forsvare et inflasjonsmål som er høyere enn andre land. Det er imidlertid ikke lenger sterke argumenter for dette. Med et inflasjonsmål på 2 prosent er vi mer på linje med våre handelspartnere.

- At pengepolitikken gjennom inflasjonsstyring skal bidra til høy produksjon og sysselsetting er nytt, og en målsetting vi kan slutte oss til. Samtidig er det viktig at pengepolitikken fortsatt utformes slik at målet om å hindre finansielle ubalanser har høyeste prioritet, sier Gjerding.