Den største forskjellen er fremgangsmåtene, omfanget, samt de uklare linjene mellom fremmede stater og kriminelle aktører.

Se NSR sin jubileumsvideo:

Les mer hos NSR: 
Samme truslene i dag, som for 40 år siden, men større utfordringer