Ifølge Randstad, er godt omdømme, karriereprogresjon og interessant jobbinnhold  det norske arbeidstagere ramser opp som de tre viktigste kjennetegnene hos vinneren. 

Les mer hos NRK