Bratten mener også at jakten på avvik og kontrollregimer, kan hemme kreativitet og omstillingsdyktighet i Norge.

- Den andre store utfordringen for norsk lederskap fremover, er den helt aparte jakten på avvik som vi blir utsatt for, sier hun. 

- Vi blir sett i kortene hele tiden. Man blir livredd for å gjøre feil. Den norske, fantastiske evnen til omstilling har jo kommet fordi vi av og til har gått litt på trynet – eller fordi vi ikke har tenkt på alt mulig. Men nå ser vi at det skal dokumenteres og rapporteres og beskrives rutiner og alt mulig på alt. Hvis du har rutinebeskrivelser og rutiner på alt, så mister medarbeiderne anledningen til å bruke hodet.

Bratten mener ser på denne «jakten på avvik» som den «nye» lederdebatten.

Les hele intervjuet med Bratten og se video på dn.no