- I løpet av de siste 200 årene har utviklingen bare gått fremover. Dette i motsetning til de 1000 årene før dette hvor det knapt var noen utvikling i det hele tatt. Men for første gang på lenge er det ikke sikkert at neste generasjon vil få det bedre enn den foregående generasjonen, fremhevet OECD-leder Erik Solheim på Spekterkonferansen.

- Det er ikke like opplagt i dag hva målene fremover bør være. Det var opplagt for Einar Gerhardsen. Og det var opplagt for Gro, sa Erik Solheim.

På Spekterkonferansen presenterte Solheim fem områder hvor vi må strekke oss og sette nye mål.

- Vi må omstille oss fra oljeøkonomi. Og det første området er grønn økonomi, sa Solheim.

Solheim pekte på at mange land ligger langt foran oss på dette området, og mente at vi ikke følger nok med i timen. Han mente staten må gå foran og bruke subsidier og skattesystemet for skape et grønt skifte.

Den tidligere SV-politikeren mente videre at vi trenger en utdanningsrevolusjon. OECD peker på at Norge bare gjør det middelmådig i kunnskap. Han viste til man er mye flinkere i mange andre land. Eksempelvis gjør 15-åringer i fattige Vietnam det bedre på skolen enn 15-åringene i Norge.

- Og vi trenger også en kompetanserevolusjon, sa Solheim. Det er få jobber til de uten kompetanse, fortsatte han, og pekte på at vi må gjøre noe med frafallet i skolen.

- Jenter gjør det bedre enn gutter på alle nivåer i skolen. Eneste unntaket er sport, påpekte Solheim.

Det fjerde området som Solheim trakk frem var at det er nødvendig å tenke gjennom grunnlaget for velferdsstaten. Folk vil ha gode tjenester, så vi må være pragmatiske i spørsmålet om tjenestene leveres av en offentlig eller privat leverandør, fastslo han.

Til slutt pekte Solheim på at Norge trenger å bli en bedre verdensborger.

- Hele verden ser på oss som veldig rike. Vi må bidra mer. Det viktigste bidraget fra Norge er hvordan vi kan bruke oljefondet. Vi bør investere én prosent av fondet i infrastruktur i fattige land, sa Solheim.