Arbeidsplassen.no er Norges største CV- og stillingsdatabase. Denne NAV-tjenesten kobler jobbsøkere med arbeidsgivere. Det er arbeidsgiveres tilgang til å se CV-ene til arbeidssøkere som får oppfølging fra NAV som nå er stengt.

Arbeidsgivere som har behov for rekrutteringsbistand fra NAV kan finne kontaktinformasjon på denne linken hos NAV.

NAV skriver på sine nettsider at de jobber nå med å få oversikt over saken og vurderer alternativer for å tilpasse CV- og stillingsbasen til gjeldende lovverk, slik at de effektivt kan hjelpe folk ut i jobb og arbeidsgivere til å finne kandidater.

Les mer om saken på arbeidsplassen.no