Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte i dag den Nasjonale helse- og sykehusplanen. Planen peker på endringsbehovet i helse- og sykehussektoren som følge av at vi blir flere, vi blir eldre, vi bosetter oss mer i byer og tettsteder og medisinsk-teknologisk utvikling gjør at vi kan behandle mer og flere.

 - Vi kan hverken bevilge eller bemanne oss ut av de utfordringene helse- og sykehussektoren står foran. Denne planen gir en god diagnosebeskrivelse. Nå håper jeg på et bredt politisk forlik om medisineringen som innebærer en handlekraftig, men også forutsigbar helse- og sykehuspolitikk i årene fremover. Her må både stortings- lokalpolitikere vise mot og politisk klokskap, slik at vi kan få løsninger som står seg over tid og som sikrer bærekraftige faglige miljøer, sier Bratten.

Typisk norsk

Hun minner om at det er typisk norsk å samles om brede forlik i krevende tider og saker.

- Det vil overraske meg stort om noen er uenige i målsettingen om at vi skal videreutvikle trygge sykehus og enda bedre helsetjenester for alle i Norge, uansett hvor de bor. Utfordringen blir å sikre oppslutning om de nødvendige tiltakene som må gjennomføres for å få dette til. Behov for endring kan ikke møtes med å gjøre det samme som før, sier Bratten.  

Fortsatt desentralisert helsetjeneste

I meldingen slår regjeringen fast at Norge skal ha en desentralisert helsetjeneste, men samtidig legges det opp til bedre oppgavedeling og at sykehusene skal samarbeide mer.

- Her tror jeg det fortsatt er mye å hente og en tydeligere oppgavedeling og samarbeid vil være helt avgjørende for å sikre beredskap og øyeblikkelig hjelp fremover, sier Bratten.