Dette innlegget sto også på trykk i Dagens Næringsliv 18. oktober 2011:

- I sin ytterste konsekvens kan dette føre til tap av markedsandeler og/eller anbud og føre til at virksomheter med offentlig tjenestepensjon må nedbemanne eller legge ned. Denne konkurranseskjevheten som skyldes historiske pensjonsforpliktelser kan dermed bli dramatisk for disse virksomhetene og deres ansatte, sier Haukaas.

Haukaas mener en annen utfordring er at de årlige utgiftene til den offentlige tjenestepensjonsordningen er svært uforutsigbare, og at denne usikkerheten, samt det at man kan få en uventet økning i pensjonsutgiftene på flere prosent fra et år til et annet, gjør situasjonen svært utfordrende.

- Det er også et problem at pensjonsutgiftene nå er blitt så høye at virksomhetene må tenke seg nøye om før de ansetter eldre arbeidstakere. Dette ble nylig illustrert i media av direktør Ann-Helén Bay i Institutt for samfunnsforskning (ISF), som ikke hadde økonomi til å ansette eldre forskere.

- Jeg har her beskrevet problemstillinger som er svært komplekse og som det ikke er noen enkel løsning på. Men det er på høy tid å reise problemstillingen, slik at vi kan få en konstruktiv debatt om hvordan dette kan løses til det beste for virksomhetene og deres ansatte, sier Haukaas.