I et møte mellom regjeringen og arbeidslivets parter, ble det drøftet hvordan partene og arbeidsplasser generelt kan bidra i det viktige arbeidet med å få vaksinert befolkningen raskest mulig.

Regjeringen har i etterkant av møtet kommet med følgende konkrete ønsker rundt hvordan arbeidsplassene kan bidra:

Meld fra dersom dere har ressurser som kan bidra til vaksinering

Regjeringen har bedt Spekter og de andre partene i arbeidslivet om  å gjøre sine medlemmer oppmerksom på at de som har ressurser (f.eks. bedriftshelsetjeneste) som kan bidra til kommunens vaksinearbeid, kan melde dette inn til statsforvalteren i den aktuelle region eller til den enkelte kommune.

Vaksinasjon på arbeidsplassene

Flere har etterspurt muligheten for vaksinering på arbeidsplassene, gjennom eksempelvis vaksinebuss. Kommunene har et særskilt fokus på uvaksinerte arbeidsinnvandrere, og kan kontaktes med tanke på å melde inn behov for å tilby vaksinasjon på arbeidsplassen. Ønske om vaksinebuss kan tas opp i denne dialogen, evt kan det også rettes til statsforvalteren i den enkelte region.

Bidra til å spre informasjon

Både Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsenorge.no og Helsedirektoratet har flerspråklig informasjon på sine nettsider.

Spesielt aktuelt nå er oversatt informasjon om vaksinering, se Koronavaksiner - informasjon på forskjellige språk - FHI. Her finner dere brosjyrer/informasjonsark om koronavaksiner på 40 ulike språk (både lydfiler og pdf). Lenker til alle nettsidene finnes her: Korona-informasjon på ulike språk | IMDi.