Helsemyndighetene ga fredag 14.08 anbefalinger for bruk av munnbind. De presiserer at det viktigste og mest effektive tiltaket fortsatt vil være å holde avstand og ha god hoste- og håndhygiene. Munnbind kan likevel redusere risikoen noe i situasjoner der det er vanskelig å overholde metersregelen.

Anbefaler 14 dager med munnbind på kollektivtrafikken i og til og fra Oslo og Indre Østfold

Det mest konkrete og omfattende rådet er at passasjerene på kollektivtrafikk i og til og fra Oslo og bo- og arbeidsmarkedsregion Indre Østfold anbefales å bruke munnbind i situasjoner der de ikke klarer å overholde énmetersregelen. Rådet gjelder i 14 dager fra og med mandag 17. august.

Rådet er basert på den lokale smittesituasjonen, og er altså rettet mot passasjerene. Når det gjelder råd for ansatte, henvises det til smittevernveilederen som myndighetene har utarbeidet for kollektivtransporten, og som sist ble revidert i juli.

Det gis ikke anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransporten ellers i landet, slik smittesituasjonen er nå. Det anbefales heller ikke munnbind til barn under ungdomsskolealder, og barn under 2 år skal bestemt ikke bruke munnbind.

Det ligger i kortene at det kan komme nye slike lokalt baserte anbefalinger på senere tidspunkt, basert på endringer i den lokale smittesituasjonen.

For å redusere belastningen på kollektivtrafikken, har Spekter sammen med NHO og Virke laget en oppfordring til arbeidsgivere i områder med press på kollektivtrafikken om forskjøvet arbeidstid, endret kjernetid, sykling, hjemmekontor etc.

Anbefalinger om type munnbind og bruk

Helsemyndighetene har utarbeidet en informasjonskampanje om korrekt bruk av munnbind. Det anbefales bruk av kirurgisk munnbind eller tøymunnbind med dokumentert filtreringsgrad på minst 70 %, i tråd med anbefaling fra Standard Norge.

Engangsmunnbind kastes i vanlig restavfall etter bruk, mens tøymunnbind skal vaskes på 60 grader etter bruk, og kan vaskes sammen med øvrig klesvask.

Oppsummerte nye og eksisterende munnbind-råd

Det er allerede publisert enkelte råd om bruk av munnbind, og disse ble gjentatt i tillegg til publiseringen av nye. I tillegg til det geografisk og tidsavgrensede rådet om kollektivtrafikken i Osloområdet og Indre Østfold i siste halvdel av august, anbefales munnbind i følgende situasjoner:

  • For personer som er nødt til å bryte sin selvisolasjon etter mistenkt eller bekreftet smitte.
  • Ved reiser fra flyplassen/grensen og til hjemmet når reisen har medført karanteneplikt.
  • For personer som ikke kan holde én meters avstand til personer med mistenkt eller bekreftet smitte i pleie- og omsorgssituasjoner.
  • I jobbsituasjoner én til én der nærkontakt over tid på under én meter ansikt til ansikt ikke kan unngås, og det ikke finnes en smittevernveileder eller bransjestandard for smittevern.