– Målet med denne kampanjen er å informere om arbeids- og kjøreforhold i Norge. Det er også viktig å vise utenlandske sjåfører at myndighetene er til å stole på, sier Tore Eugen Kvalheim, direktør i Spekter - en av partene bak kampanjen.

Myndighetene ønsker bedre dialog

Norske kjøreforhold skiller seg fra det utenlandske sjåfører er vant med hjemmefra. Det finnes også en rekke særnorske regler som de må sette seg inn i.

Myndighetene sliter med å komme i dialog med utenlandske lastebilsjåfører.

Kampanjen har valgt å hente inn mammaen til en polsk sjåfør for å få fram budskapet. Håpet er at om østeuropeiske sjåfører ikke er så komfortable med å gå i dialog med norske myndigheter, så når et budskap fra en mamma bedre fram.

Tre ganger mer utsatt for ulykker

Få yrker har så stor risiko for ulykker som yrkessjåfører. 14 prosent av transportbedrifter i Norge har opplevd ulykke med personskader de siste tolv månedene, ifølge en forskningsrapport fra Fafo/TØI.

Østeuropeiske lastebilsjåfører har de siste årene blitt betydelig bedre utrustet for den tøffe norske vinteren, ifølge tall fra Statens vegvesen. Likevel har utenlandske yrkessjåfører fortsatt tre ganger så høy risiko for å bli involvert i ulykker.

– Tungtransport er en internasjonal næring, med mange utenlandske sjåfører på norske veier. Da er det viktig at sjåførene kjenner forholdene i Norge, både regelverk, veiene og hvordan vårt barske klima påvirker kjøreforholdene, sier Kvalheim.

Se kampanjen her: mammapresenterer.no