Regjeringen foreslår i sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2025-36 å øke årlig drift og vedlikehold av infrastrukturen med 5,6 milliarder (35 %) sammenlignet med 2024-budsjettet.

– Regjeringen har endelig lagt fram et NTP-forslag som tar konsekvensen av det enhver boligeier forstår: Du må prioritere å vedlikeholde huset du har, før du tar deg råd til å bygge på, sier Odd Erik Stende, direktør for samfunnspolitikk i arbeidsgiverforeningen Spekter.

– Økt vedlikehold er helt nødvendig for at folk og varer som bruker toget skal komme fram til avtalt tid, for at veiene skal være trygge å kjøre på, og for at infrastrukturen skal tåle det økte ekstremværet uten å bryte sammen, sier Stende.

De samlede investeringene foreslås økt med 3,8 milliarder (8 %), men kraftig dreid i retning mange mindre investeringer og utbedringsprosjekt.

– Nest etter et skikkelig vedlikehold, prioriterer Spekter å få mer nytte ut av verdiene som allerede er investert i infrastrukturen. Regjeringen prioriterer her riktig ved å si at alle de små investeringene må komme på plass for at det vi allerede har skal gi mer nytte og sikkerhet, sier Stende.

Nå er det avgjørende at Stortinget står på disse prioriteringene, og ikke minst at regjeringen følger opp sitt eget forslag i det kommende statsbudsjettet for 2025, avslutter Stende.