Med kronprinsen som en av foredragsholderne, inviterte Spekter, Global Dignity, Norlandia Care og Fagforbundet ungdom, rollemodeller, lærere og rådgivere til konferanse om verdig eldreomsorg og meningsfylt arbeid.

- Målet vårt er å inspirere alle til å velge meningsfylt arbeid i eldreomsorgen, sa konsernsjef Hilde Britt Mellbye i Norlandia Care.

Eldreomsorg er vekstbransje

- Det blir  mange flere eldre i årene som kommer. Levealderen øker med 12-14 minutter i timen i Norge. Om 25 år vil det være dobbelt så mange 90 og 100-åringer enn i dag. Samtidig vil det være færre i arbeidsfør alder til å ta seg av dem. Det vil prege deres arbeidsplasser i årenes som kommer, og dere vil ha et godt jobbmarked, sa Bratten til de fremtidige helsefagarbeiderne.

Hun minnet også om at den medisinske og tekniske utviklingen vil gi store muligheter til kompetanseutvikling for ansatte i helsesektoren.

- En verdig eldreomsorg er en tjeneste med høy kvalitet som også er tilpasset befolkningens behov og forventninger. Vi skal fortsatt gi tradisjonell pleie omsorg til de som trenger det, men vi skal også gjøre ting på nye måter. De som bruker ipad i dag, vil neppe slutte å gjøre det når de blir gamle, de kommer til å ha andre forventninger til helsetilbud enn eldre har hatt tidligere, sa Bratten.

Oppfordret til heltid

Bratten oppfordret også de unge deltakeren til å jobbe heltid når de er klare for arbeidslivet.

-Det er mye verdighet knyttet til å ha inntekt nok til å forsørge seg selv og tjene opp egen pensjon. Heltid er bra for den enkelte som får økonomisk selvstendighet, og det er bra for samfunnet som sårt trenger arbeidskraft, sa Bratten.

Kronprinsen snakket om mormor

- Det er en livsviktig innsats å bruke karrieren sin til å ta vare på andre, sa kronprinsen.

Han minnet om at det er viktig at både pårørende og de eldre får verdig behandling, og trakk frem sin egen mormor som eksempel. - Hun ble 96 år, det var godt å se at hun fikk god og trygg hjelp helt til det siste, sa kronprinsen.

Gjennom sitt engasjement i Global Dignity er kronprinsen sterkt opptatt av verdighet. Han tok til orde for å legge til rette for historiefortelling og refleksjon.

- De som velger jobb i eldreomsorgen, kommer til å møte mennesker som har lang livserfaring og kunnskap.  Dessuten må man utvise skjønn og utvise åpen og god etisk refleksjon. Mange av utfordringene dere vil møte, vil kreve mye forstand og klokskap. For å løse dilemmaene må dere ta i bruk både hode, hjerte og hender, sa kronprinsen.