- Det er fortsatt store utfordringer i norsk økonomi, og det er derfor helt nødvendig at det kun blir en liten reallønnsvekst i år, sier sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter.

Han understreker at i tråd med det partene har forpliktet seg til i Holdenutvalget, må normen fra frontfaget lojalt følges opp i alle de etterfølgende forhandlingene.

-Vi i Spekter vil selvsagt også legge resultatet fra frontfaget til grunn for forhandlingene våre, sier Gjerding.

 - Samtidig er det viktig å minne om at resultatet fra frontfaget ikke nødvendigvis er en fasit for forhandlingene i den enkelte bedrift. Her skal utgangspunktet fortsatt være bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Men den samlede lønnsveksten også i våre bedrifter må være innenfor den normen som nå er satt, fortsetter han.

Lønnsveksten i fjor ble vesentlig lavere i konkurranseutsatt sektor enn i offentlig sektor.

- Over tid kan vi ikke ha en utvikling der offentlig sektor bevilger seg oppgjør privat sektor ikke har råd til. Spesielt i offentlig sektor er det derfor behov for å vise disiplin i år, avslutter Gjerding.

Forhandlingsstart i Spekter 4. april 

I Spekter starter årets mellomoppgjør med innledende sentrale forhandlinger tirsdag 4. april. Deretter blir det lokale forhandlinger etter påske. Det vil bli holdt et informasjonsmøte for medlemmene onsdag 5. april.