- Vi beklager at det ikke ble oppnådd enighet gjennom forhandlingene for disse virksomhetene, men ser nå frem til en konstruktiv mekling, hvor vårt mål er å få til løsninger som er gode for både de ansatte og virksomhetene, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Virksomhetene det skal mekles for, er AIM Norway SF, Drammen Scener AS, Flytoget AS, Ruter AS, Norlandia Care Group AS (barnehager og pasienthotell), Studentsamskipnadene i Østfold, Oslo og Akershus, Bergen og Stavanger, SIO Mat og Drikke, Vinmonopolet AS, Siva -Selskapet for industrivekst SF og Sporveien AS.

Lønn, arbeidsvilkår og pensjon er tema

Tema i forhandlingene har vært lønn og arbeidsvilkår.  Det er, med noen få unntak der virksomhetens økonomiske situasjon tilsier noe annet, tilbudt arbeidstakerorganisasjonene et lønnsoppgjør på linje med det resten av Norge kan regne med å få i år.

- Flere av virksomhetene har også ønsket å bli enige om en prosess for å komme over til en annen pensjonsordning. For noen er dette nødvendig for å legge til rette for fortsatt lønnsom og bærekraftig drift, og for noen handler det også om å være best mulig rustet i en konkurransesituasjon, sier Bratten.

Meklingsfrist fredag kveld

Det er satt av fire dager til meklingen, som skal være avsluttet fredag 16. september ved midnatt (natt til lørdag). Dersom meklingen ikke fører fram, har arbeidstakerorganisasjonene varslet streik fra lørdag morgen.

Disse virksomhetene skal i mekling: