Både Spekter og Akademikerne aksepterte i dag forslaget fra riksmekleren for helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus. Streiken som var varslet fra torsdag (i dag), blir derfor ikke iverksatt.

- Både forrige og nåværende regjering har forutsatt at sykehusene skal legge til rette for utvidet åpningstid for planlagt virksomhet på sykehusene. Det er et skritt i riktig retning at grunnen nå er beredt for at pasientene kan få ordinære konsultasjoner på sykehus frem til klokken 18, og i enkelte tilfeller frem til klokken 19, sier Bratten.

Meklingsløsningen innebærer også at leger i spesialisering kan få fast ansettelse. Dette skal implementeres så raskt som mulig, og senest innen 01.07.2015.

Bratten er også fornøyd med at arbeidsgiver beholder beslutningsmyndigheten over oppsett av arbeidsplaner.

-Det var selvsagt helt uaktuelt å gi tillitsvalgte vetorett på arbeidsplaner, slik Akademikerne krevde. Det er arbeidsgiver som har ansvar for pasientsikkerheten, HMS og sykehusdriften. Jeg er derfor fornøyd med at meklingsresultatet med Akademikerne innebærer at beslutningsmyndigheten over arbeidstidsorganiseringen fortsatt ligger hos arbeidsgiver, sier Bratten.

Det gis et lønnstillegg til Akademikernes medlemmer i tråd med resultatet i frontfaget.