Både Spekter/NSB og LO/NLF aksepterte tidlig i dag forslaget fra mekleren. Streiken blant lokomotivførerne som var varslet fra torsdag morgen, blir derfor ikke iverksatt.

Spekter/NSB har vedtatt meklingsforslaget. LO har uravstemming med frist 22. august.