Både Spekter/NSB AS/NSB Gjøvikbanen og LO/NLF aksepterte i natt forslaget fra mekleren. Streiken blant lokomotivførerne som var varslet fra torsdag morgen, blir derfor ikke iverksatt.

Oppgjøret er innenfor rammene i det inntektspolitiske oppgjøret. 

Møteboken kan leses på Riksmeklerens nettside.