Et fellestrekk for disse fire bedriftene, er at de alle er svært markedsutsatte. For Spekter har det vært avgjørende å legge de avtalte kriteriene for lokal lønnsdannelse til grunn for både forhandlinger og mekling.  

- Vi har gjennom meklingen fått på plass lønnsoppgjør som er tilpasset den enkelte bedrifts økonomiske situasjon, fremtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne. Det bidrar til å legge grunnlag for videre drift og utvikling i disse virksomhetene, sier Bratten.  

For Mediq Norge ble det funnet forhandlingsløsning i forkant av meklingen. 

Det er dermed oppnådd enighet for samtlige virksomheter som sorterer under Spekters overenskomstområde 9.