Under overskriften «Dialog og ledelse», inviterte Ukeavisen Ledelse/Dagens Perspektiv arbeidsgivere og arbeidstakere til en møteplass for å belyse og drøfte aktuelle utfordringer knyttet til ledelse i offentlig sektor.

Wikdahl påpekte at forventninger om bred konsensus i alle beslutninger er godt tenkt, men det kan gjøre lederrollen utydelig. Det er ledernes jobb å skjære gjennom og ta avgjørelser selv om ikke alle alltid er enig.

- Lederansvaret er stort og mangesidig.  Ledere skal ikke bare vurdere synspunktene fra de ansatte og tillitsvalgte, det er en rekke andre forhold som også må tas i betraktning. Man skal levere et resultat, holde budsjetter, sørge for internkontroll og HMS, mange har et juridisk ansvar og ikke minst et arbeidsgiveransvar overfor den enkelte ansatte, sa Wikdahl.

-Ledere har selvsagt ansvar for å bidra til at ansatte og tillitsvalgte får bidra i utvikling av virksomheten. Samtidig må ikke tillitsvalgte glemme å stille seg spørsmålet om hvordan de selv kan gjøre seg relevante for ledelsen, utfordret Wikdahl.

Advarte mot for mye kontroll og rapportering

Hun advarte også mot en utvikling der mengden kontroll og tilsyn blir så omfattende at det går ut over produktivitet og kreativitet.

- Dersom vi får ledere som er så redd for å gjøre feil at alt må standardiseres, eller det må lages retningslinjer på alt, kommer vi fort i en situasjon hvor behovene for nytekning og risikovillighet fortrenges. Det kan også påvirke relasjonene på arbeidsplassen, og det kan gjøre at man mister tillit til ledelse. Den sunne fornuften forsvinner, fordi redselen for å gjøre feil er så stor, sa Wikdahl.

Hun påpekte at særlig ledere i offentlig sektor står i et regn av regler og paragrafer som alle er lastet inn i den gode saks tjeneste, men som samlet blir tyngende

Viktig å være organisert

Wikdahl minnet også om at det å være organisert, er en viktig del av arbeidslivet i Norge.
- Den norske modellen er bygd opp rundt at både arbeidsgivere og arbeidstakere er organisert.  Det er selve forutsetningen for at trepartssamarbeidet, sa Wikdahl.

Hun viste til at det tette samarbeidet mellom arbeidslivets parter og myndighetene er grunnlaget for at vi har et egalitært samfunn med universelle velferdsgoder. Det har også bidratt til at vi har gjennomført omstilling i Norge på en fredelig måte.