Bratten var invitert til å snakke under overskriften «Medvirkning – er det bare til bry?».

- Svaret på det spørsmålet er nei. I norske virksomheter hadde både daglig drift, og ikke minst de omstillingene som kontinuerlig gjennomføres, vært krevende uten konstruktiv medvirkning fra de tillitsvalgte, sa Bratten.

Hun viste til at i både daglig drift og ved omstillinger, er det avgjørende at ledere både forstår, men også er interessert i og har respekt for, de tillitsvalgtes rolle, innsikt og ikke minst tillitsvalgtes ansvar overfor sine egne medlemmer.

- Samtidig må de tillitsvalgte bruke de arenaene som er avtalt, og gjerne noen uformelle arenaer også, til å bidra konstruktivt med sin kunnskap og erfaring, slik at ledelsens beslutninger blir gode, sa Bratten.

Hun understreket at tillitsvalgtsrollen ikke bare innebærer å gi ledelsen råd om hva som er best for å sikre de ansatte gode og trygge arbeidsforhold.

-De tillitsvalgte må også huske å gi råd som bidrar til at virksomheten når mål, får gode resultater og oppfyller de økonomiske forutsetningene. Jeg pleier å minne ledere på at de tillitsvalgte ofte vet noe du ikke vet, og siden du vet noe de ikke vet, er poenget at dere skal møtes for å utveksle denne informasjonen, sa Bratten.

Ledertrøya er ikke på deling

Bratten påpekte også selv om norsk arbeidsliv er basert på bred medvirkning fra tillitsvalgte og ansatte, så er det lederne som har beslutningsmyndighet og styringsrett.

- Ledertrøya er ikke på deling, men den må bæres med respekt og fornuft. Uansett kan en leder for eksempel aldri overlate ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø til andre – verken til Arbeidstilsynet, de tillitsvalgte eller verneombudet. Det er til syvende sist lederen, og kun lederen som har ansvaret, Bratten.

Uenighet er helt OK

-Når tillitsvalgte er enige i en lederbeslutning, er det fint. Er de ikke enig, er det også helt ok. Sånn er det av og til. Ledere kan ha andre eller flere hensyn å ivareta enn én gruppes interesser. For eksempel kan det være at tillitsvalgte fra ulike forbund ikke mener det samme, sa Bratten.  

Den norske modellen er et fortrinn

Bratten påpekte at det er en godt innarbeidet tradisjon, og en vellykket mekanisme, at ledere og tillitsvalgte møtes for å løse felles utfordringer på arbeidsplassen, og at organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene samarbeider for å løse samfunnsutfordringer.

- Det er typisk norsk å samarbeide om felles sak. Derfor er det grunn til å være bekymret for synkende organisasjonsgrad både på arbeidsgiver og arbeidstakersiden, sa Bratten.