Norsk Skuespillerforbund stevnet Spekter og Det norske teateret for Arbeidsretten med påstand om at søndag skulle være spillefri dag, og at Det norske teatrets praksis med søndagsarbeid var i strid med tariffavtalen.

Arbeidsretten støtter Spekter og Det Norske Teatret i at tariffavtalen ikke er til hinder for at teateret tilbyr søndagsforestillinger.

Dommen kan leses på Arbeidsrettens nettsider

Les mer om bakgrunnen for saken:

Ønsker teater på søndag

Fakta om søndagsarbeid på Det norske teatret