Spekter er tilfreds med at Arbeidsretten har gitt oss medhold i at det har vært gjennomført aksjoner som er strid med fredsplikten for å få gjennomført NSF landsmøtevedtak om at ingen sykepleier skal behøve å arbeide oftere enn hver tredje helg.

Spekter registrerer videre at NSF ikke har fått medhold om at prinsippet om tredjehver helg er tariffestet og at deres andre påstander heller ikke er tatt til følge.

– For meg er det viktig nå at Spekter og NSF sammen finner frem til hvordan vi kan bygge et konstruktivt samarbeid fremover med bakgrunn i Arbeidsrettens premisser slik at vi kan sikre forutsigbare arbeidstidsordninger for de ansatte og forsvarlig pasientbehandling, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.  

Les mer om saken i Dagens Næringsliv