I Spekter vil Maria særlig jobbe med politikk, kommunikasjon og posisjonsutvikling. 

– Det er med stolthet og glede jeg ønsker Jahrmann Bjerke velkommen til Spekter. Med sin politiske og faglige bakgrunn vil hun være en viktig ressurs i vårt arbeid med å videreutvikle Spekters politiske posisjoner og budskap, sammen med våre medlemsvirksomheter, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter.

- Den største debatten i Norge de neste tiårene vil være hvordan vi skal sikre økonomisk verdiskapning og et bærekraftig velferdssamfunn. Spekter, og medlemsvirksomhetene, er sentrale premissleverandører for hvilke løsninger som gjør oss i stand for å oppnå nettopp dette. Derfor er jeg veldig glad, takknemlig og motivert for å starte hos Spekter. Jeg ser spesielt frem til å jobbe med kunnskapsrike og dyktige kollegaer om viktige samfunnsspørsmål, og bli bedre kjent med medlemsvirksomhetene og deres viktige samfunnsoppdrag, sier Maria Jahrmann Bjerke.

Jahrmann Bjerke starter i Spekter medio januar 2022.