Det er særlig i distriktene at mangelen på farmasøyter er et stort problem, og hvis et apotek ikke har en farmasøyt på jobb, må faktisk hele apoteket stenge fordi det da ikke kan levere ut legemidler.

Det har vist seg krevende å rekruttere farmasøyter til distriktene, og de som rekrutteres flytter ofte etter en tid inn til de større byene.

En løsning er å utdanne apotekteknikere som allerede jobber i apotek, til farmasøyter. Men da må det etableres et studium som kan kombineres med det å være i jobb og å kunne bli boende på hjemstedet. Et nett- og samlingsbasert bachelorstudium i farmasi vil bidra til å sikre tilgang til stabil arbeidskraft i distriktene.  

Apotekkjedene viser stor vilje til å legge til rette for at apotekteknikere kan ta en slik utdanning, i kombinasjon med jobb. Og mange apotekteknikere er også motivert for dette. Men utdanningstilbudet mangler.

Dette var bakgrunnen for at Spekter, Vitusapotekene og Apotekforeningen hadde felles møte med politikere fra Arbeiderpartiet. Målet var å skape forståelse for at mangelen på farmasøyter er et stort og vedvarende problem, og samtidig fremme budskapet om at etablering av et nett- og samlingsbasert bachelorstudium i farmasi er nødvendig for å løse dette problemet.