Statsråden påpekte at det er bra for bærekraften at mange som tidligere sto utenfor arbeidsmarkedet når er i jobb. Gode velferdstjenster er avhengig av balanse og hvor mange som bidrar inn og hvor mange som er på ulike støtteordninger. Med flere eldre, er vi avhengig av høy sysselsetting blant de i yrkesaktiv alder.

- Vi kan ikke lene oss tilbake selv om det går bra nå. Vi vet at arbeidsmarkedet vil stå overfor betydelige utfordringer. Forbruket av helsetjenesester vil øke i takt med at befolkningen lever lenger, og det vil bli bruk for mye arbeidskraft både innen helsesektoren og i andre sektorer, sa Hauglie.

Heldigvis er omstillingsdyktigheten i norsk arbeidsliv stor, og vi er flinke til å finne gode og omforente løsninger til det beste for landet. En fortsatt bærekraftig velferdsstat vil kreve at det tas tøffe prioriteringer. Ikke minst krever det at vi står fast ved prioriteringer når det blir støy, for det kommer det til å bli, sa Hauglie.

Kompetanse blir avgjørende

Hauglie viste videre til at en av fem i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet, og athalvparten av de som mottar hjelp fra NAV i dag, har bare grunnskole som høyeste utdanning.

Kompetanse blir avgjørende for å kvalifisere folk til å komme inn i arbeidslivet. Samtidig blir livslang læring viktig for at ikke arbeidstakerne skal gå ut på dato når kompetansebehovene i arbeidsmarkedet endrer seg raskt, sa Hauglie.